13.märtsil 2019 toimub Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis kolme partnerkooli kohtumine projekti "Eesti keel selgeks" raames.

Teemaks on “Erinevad meetodid ja võtted eesti keele õpetamisel”.

Päevakava
Eesti keele tundide külastamine:

  • 8a klass - Rita Sirel;
  • 9b klass - Ines Piibeleht, Pirgita-Maarja Hallas;
  • 9b klass - Monica Mölder.

Töötoad: kogemuste jagamine õpetajalt-õpetajale.

  • TKVG - õpetajad: Külli Kuri, Kai Tiislär - "Erinevad meetodid ja võtted eesti keele õpetamisel";
  • Lasnamäe Gümnaasium - õpetajad: Alvina Tatarintseva, Tea Talv -"Sõnavara rikastamise võimalusi Lasnamäe Gümnaasiumi kogemuse põhjal";
  • Lasnamäe Gümnaasium - õpetaja: Svetlana Udras - "MÕKi rakendamine Lasnamäe Gümnaasiumi näitel";
  • Linnamäe Vene Lütseum - õpetajad: Marina Kaleininkene, Natali Nilender -" "E- nagu Eesti" M.Pesti õpiku kasutamine keeletundides".

TKVG 12.02.2019 otsuse kohaselt muudetakse TKVG kodukord alates 11.03.209

Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised vahendid peavad olema tundide ajal välja lülitatud või seadistatud hääletule režiimile ja asuma koolikotis või selleks ette nähtud kohas klassiruumis. Nimetatud vahendeid võib kasutada aineõpetaja nõusolekul või korraldusel. Vastasel juhul on õpetajal õigus need hoiule võtta ja õpilasel kohustus hoiule anda. Hoiule võetud asjad hoiustatakse kooli direktori juures, kust need saab kätte õpilane või õpilase seaduslik esindaja (PGS § 58 lg 3 p 6).

Õpilane kasutab nutiseadmeid vahetundides sihipäraselt teiste privaatsust arvestades.

Vahetusjalatseid hoitakse garderoobis jalatsikotis klassile määratud riiulil. Jalatsikotile peab olema loetavalt kirjutatud õpilase ees- ja perekonnanimi.

Kooli ruumidesse jäetud riietusesemed leiavad koha leiukastides, kust need iga poolaasta lõpus minema viiakse.

Решением попечительского совета ТКРГ от 12.02.2019 в правила внутреннего распорядка школы вносятся следующие дополнения, действительны с 11.03.2019

Мобильные телефоны и другие электронные средства должны быть на время урока выключены или переведены в беззвучный режим, находиться в школьной сумке или в отведенном для этого месте в классе. Перечисленные средства возможно использовать только по разрешению или распоряжению учителя. В противном случае у учителя есть право взять их на хранение и ученик обязан отдать их учителю. Взятые на хранение средства передаются директору и ученик или его юридические представители могут получить их обратно у директора (PGS § 58 lg 3 p 6).

Ученик использует мобильные телефоны и электронные гаджеты на переменах только в учебных целях, учитывая право на приватность других людей.

Сменная обувь хранится в гардеробе в мешках для сменной обуви на указанной классу вешалке. Мешок для обуви должен быть подписан "Имя и фамилия ученика" разборчивым почерком.

Оставленные в школе предметы одежды складываются в ящик для находок, который опустошается в конце каждого полугодия

 

С 30 марта по 4 апреля 2014 проходит заключительный семинар проекта "European History" по программе Comenius в Дувре, Великобритания.

От нашей школы в семинаре принимают участие 6 учеников 10-11 классов и 4 учителя.

На семинаре будут подведены итоги совместной работы за 2012-2014 годы между школами из Эстонии, Великобритании, Болгарии, Италии, Чехии,Португалии и Испании.

За два года более 35 учеников нашей школы и 12 учителей посетили страны-участницы проекта и в 2013 году наша школа принимала 45 учеников и 12 учителей из других стран.

Руководитель проекта: Алина Игоревна Сихт See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Eksam Toimumise aeg Eksami alguse aeg Ruum Õpilaste arv Komisjooni esimees Komisjooni liikmed

Inglise keel võõrkeelena

8.05.2010

09.00

207

4

Svetlana Šmigol

Ljudmilla Šein, Ella Karapetjan

Geograafia

14.05.2010

09.00

205

6

Svetlana Šmigol

Nelli Ignatovets

Matemaatika

14.05.201

09.00

205

3

Svetlana Šmigol

Svetlana Velikanova

Füüsika

14.05.2010

09.00

205

2

Svetlana Šmigol

Jelena Guljajeva

Saksa keel

14.05.2010

09.00

204

2

Jevgenija Gritsai

Julia Bondar

Prantsuse keel

14.05.2010

09.00

206

1

Alina Siht

Jelena Zavora

Kunst

20.05.2010

09.00

205

22

Svetlana Šmigol

Irina Tšistjakova

Ajalugu

7.06.2010

09.00

204

6

Svetlana Šmigol

Maksim Mandrikov, Larissa Šiškevitš

Kirjandus

7.06.2010

09.00

205

13

Sergei Teplov

Inna Kauts, Svetlana Roštšina, Ljudmilla Alektorova