TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUMI 2022/2023 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

I. Juhtimine
Lõimitud ainekavade jätkuv arendamine
Väärtuste sihikindel ja kavandatud arendamine kooliperes


II. Personal
Pedagoogide nõustamine psühholoogia ja MÕK valdkonnas
Erinevate ainete õpetajate koostöö mitmekesistamine eestikeelse õpetuse tõhustamiseks


III. Koostöö huvigruppidega
Koolivägivalla ennetamise süsteemi mitmekesistamine


IV. Õppe- ja kasvatustegevus
MÕK põhimõtete kasutamine õppetegevusel
Õppe kohandamine vastavalt õpilaste eeldustele
Rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimine
Projekti "Roheline kool" põhimõtete juurutamine
Õppetöö korraldamine Ukraina sõjapõgenikest õpilastele I –III kooliastmes


V. Ressursside arendamine
Kooli digitaristu uuendamine
Juhkentali maja lifti ehitamine