Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis on suunatud kooli järjepideva arengu tagamiseks, määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad ning käsitleb kavandatavaid hariduslikke eesmärke.

Arengukava põhineb eelneva arenguperioodi ja kooli sisehindamise tulemustel.

TKVG arengukava 2020-2025

TKVG arengukava 2015-2019

TKVG arengukava 2011-2014

TKVG arengukava 2005-2010