1. Lenderi koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 7:45 – 18.30  ja Juhkentali koolimaja - esmaspäevast reedeni kell 7:50 – 18.30.

2. Õppetöö algab Lenderi majas kell 8:15 ja Juhkentali majas kell 8:30

3. Tunni pikkus on 45 minutit.

4. Vahetunni pikkus on 15 minutit, pärast 6. tundi 10 minutit.

5.Tundide ja söögivahetundide ajakava:

Tundide ajad Lenderi maja

1 tund 8:15 – 9.00

2 tund 9:15 – 10:00, söögivahetund

3 tund 10:15 – 11:00, söögivahetund

4 tund 11:15 – 12:00, söögivahetund

5 tund 12:15 – 13:00, söögivahetund

6 tund 13:15 – 14:00

7 tund 14:10 – 14:55

8 tund 15:05 – 15:50

9 tund 16:00 – 16:45

Tundide ajad Juhkentali maja

1 tund 8:30 – 9:15

2 tund 9:30 – 10:15, söögivahetund

3 tund 10:30 – 11:15, söögivahetund

4 tund 11:30 – 12:15, söögivahetund

5 tund 12:30 – 13:15, söögivahetund

6 tund 13:30 – 14:15

7 tund 14:25 – 15:10

8 tund 15:20 – 16:05

9 tund 16:15 – 17:00

6. Pikapäevarühma ajakava:

12.00 – 14.00 – kogunemine, mängutund/ vaba tegevus

14.00 – 14.15 – söömine

14.15 – 15.00 – liikumistund/ jalutuskäik õues

15.00 – 16.00 – õppimine

16.00 – 16.30 – loovtegevuste tund

16.30 – kojuminek

7. Koolimajas töötavad huvi- ja aineringid. Registreerimine ringidesse toimub kooli kodulehe kaudu kuni 25. septembrini. Ringide toimumise aeg, koht, sihtgrupp ja õpetaja avaldatakse kooli kodulehel.

8. Klassivälised üritused lõpevad hiljemalt kell 21:00

9. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisenemist ja väljumist. Vahetundidel peavad õpetajad korda vastavalt korrapidamisgraafikule.