Расписание консультаций

Положение об исследовательских работах учащихся

 Riigieksamite vormid ja ajad

  Gümnaasiumi riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
 2. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
 3. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25. –28. aprill 2023. a;
 4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
 5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
 6. matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 2. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
 3. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
 7. valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

4. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
 • A1- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4. oktoober 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
 • A2- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3–4. oktoober 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööd

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023

III kooliastme katseline tasemetöö 10. klassi ja kutsekoolide 1. kursuse õpilastele

 • loodusained (kirjalik) – 3.–6. oktoober 2022

IV kooliastme katseline tasemetöö

 • loodusained (kirjalik) – 14.–17. märts 2023

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 • sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 • sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena. Saksa ja vene keele tasemetöö sobib nii A- võõrkeelena (7. klass) kui ka B-võõrkeelena (9. klass) õpilastele.

2022/2023.õppeaasta 

Sügisvaheaeg:

24.10.2022 - 30.10.2022

Jõuluvaheaeg:

22.12.2022 - 08.01.2023

Talvevaheaeg:

27.02.2023 - 05.03.2023

Kevadvaheaeg:

24.04.2023 - 30.04.2023

Suvevaheaeg:

14.06.2023 - 31.08.2023

 

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003

Подкатегории