TALLINNA HARIDUSAMET

 

KÄSKKIRI

 

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1-2/435p

 

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ruumide ja inventari kasutusse andmise hindade kehtestamine

 

 

 

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 44 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 29.mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra p 2.2, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 Hindade kehtestamine linna asutustes p 2 ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori 07. mai 2007 taotluse nr 2-12/97

 

Link

     

 

 Hinnakiri 

Nimetus Ühik Hind
Jõusaali kasutamine (terviksaal) tund 18.00 €
Keskmise auditooriumi kasutamine (alates 61 inimesest) tund 23.00 €
Suure võimla osaline kasutamine (alates 22m X 40m) tund 40.00 €
Söögisaali kasutamine tund 16.00 €
Väikese aula kasutamine (kuni 150 m²) tund 19.00 €
Väikese võimla kasutamine (kuni 14m X 28m) tund 19.00 €
Väikese võimlemissaali kasutamine koos inventariga (aeroobikasaal, maadlussaal jne) kuni 50 m2 tund 12.00 €
Aula kasutamine sporditegevuseks tund 28.00 €
Erialaklassi kasutamine tund 18.00 €
Klassiruumi kasutamine tund 12.00 €
Meediaklassi kasutamine tund 14.00 €
Suure aula kasutamine (al. 151 m²) tund 38.00 €

Lisainfo: 6604597, 6191602

 

Korruptsiooni ennetamine


Aluseks võttes Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p 5 toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused.

Korruptsiooniennetusega tegelev ametnik on Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid kontakt: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

Kooli eelarve

Kooli eelarvega seonduv teave on kättesaadav Tallinna linna eelarve kodulehel

 

Riigihanked

kättesaadav riigihangete registristUuringuid ja analüüse

ei ole tellitud

 

Kohtulahendeid

ei ole

Info kooli tegevuse kohta leiate EHISe õppeasutuste alamregistris siin

Sisestage kooli nimi ja vajutage nuppu Otsi

Vajutage nuppu Tegevusnäitajad

Hariduse tulemuslikkuse andmed võib vaadata siin

Õppeasutuse nõustamist ning järelvalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Vanemspetsialist Lilja Brunfeld, 6404 521, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

Tuleohtusalast järelevalvet teostab:

Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister)