Расписание консультаций

Положение об исследовательских работах учащихся

 Riigieksamite vormid ja ajad

  Gümnaasiumi riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
 2. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
 3. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25. –28. aprill 2023. a;
 4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
 5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
 6. matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 2. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
 3. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
 7. valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021. a;
  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

   7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021. a;
  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
  6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
  8) saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  9) saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

2022/2023.õppeaasta 

Sügisvaheaeg:

24.10.2021 - 30.10.2021

Jõuluvaheaeg:

22.12.2021 - 08.01.2022

Talvevaheaeg:

27.02.2022 - 05.03.2022

Kevadvaheaeg:

24.04.2022 - 30.04.2021

Suvevaheaeg:

14.06.2022 - 31.08.2022

 

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003

Подкатегории