Расписание консультаций

Положение об исследовательских работах учащихся

Riigieksamite ajad 2020/2021. õppeaastal:

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 21. aprill 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 21.–23. aprill 2021.a;

Inglise keel (kirjalik eksam) - 03.05.2021.a;

Inglise keel (suuline eksam) - 04.- 07.05.2021.a;

Matemaatika (kirjalik eksam) - 21.05.2021.a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite ajad 2020/2021.õppeaastal:

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021.a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  • 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
    • loodusõpetus (kirjalik) – 23.-24.09.2020
    • matemaatika (kirjalik) - 01.10.2020
  • 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
    •  loodusõpetus (kirjalik) – 21.-22.09.2020
    • matemaatika (kirjalik) – 28.-29.09.2020

 

 

2020/2021.õppeaasta

Sügisvaheaeg

19.10.2020 - 25.10.2020

Jõuluvaheaeg

23.12.2020 - 10.01.2021

Talvevaheaeg

22.02.2021 - 28.02.2021

Kevadvaheaeg

19.04.2021 - 25.04.2021

Suvevaheaeg

14.06.2021 - 31.08.2021

 

Подкатегории