Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  • 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
    • loodusõpetus (kirjalik) – 23.-24.09.2020
    • matemaatika (kirjalik) - 01.10.2020
  • 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
    •  loodusõpetus (kirjalik) – 21.-22.09.2020
    • matemaatika (kirjalik) – 28.-29.09.2020