Riigieksamite vormid ja ajad

  Gümnaasiumi riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

  1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
  7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.