Расписание консультаций

Положение об исследовательских работах учащихся

Riigieksamite ajad 2019/2020. õppeaastal:

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 21. aprill 2020.a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 21.–23. aprill 2020.a;

Inglise keel (kirjalik eksam) - 04.05.2020.a;

Inglise keel (suuline eksam) - 05.05.2020.a;

Matemaatika (kirjalik eksam) - 22.05.2020.a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
   2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
 • 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
 • 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  • 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 • 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  •  loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a. 

 

 

2019/2020.õppeaasta

Sügisvaheaeg

21.10.2019 - 27.10.2019

Jõuluvaheaeg

23.12.2019 - 05.01.2020

Talvevaheaeg

24.02.2020 - 01.03.2020

Kevadvaheaeg

20.04.2020 - 26.04.2020

Suvevaheaeg

10.06.2020 - 31.08.2020

 

Подкатегории