Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumil on toiminud pikaajaline koostöö järgmiste koolidega: