Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132

Elukohajärgse kooli määramise kord 

Info 1.klassi astumise kohta asub Siin

Taotluse võib esitada 1.-15.03.2023 e-kooli kaudu või Tallinna Haridusametis.

Vabadele õpilaskohtadele vastuvõtt toimub 12.06.2023 kell 10.00