Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium - tarkus ja noorus

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium on vene õppekeelega üldhariduskool Tallinnas Kesklinna linnaosas aadressil Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav 25.

Põhikoolis on õppekeel vene keel, alates 1. klassist õpitakse süvendatult kunsti ja infotehnoloogiat ja mõnesid ained eesti ja inglise keeles. Alates 5. klassist on kaks õppesuunda: reaalained-IT ja oskusained, õpitakse süvendatult inglise ja eesti keelt. Lisaks on võimalik õppida soome, hiina, prantsuse, saksa ja hispaania keelt. Gümnaasiumis on kaks õppesuunda: reaalained-IT ja kunst-IT, millele lisandub inglise keele süvaõpe. Lisaks õpitakse soome, saksa, hispaania, hiina ja prantsuse keelt.

Kool tegutseb alates 1923. aastast. See oli esimene riiklikul ülalpidamisel olnud vene õppekeelega gümnaasium Tallinnas (esimene venekeelse õppetööga erakool, Vene Eragümnaasium, tegutses Tallinnas aastatel 1918–1940). 

Aastatel 1923–1934 kandis kool nimetust Ревельская ородская объединённая гуманитарная и реальная гимназия с русским языком обучения (Vene õppekeelega Tallinna linna ühendatud humanitaar- ja reaalgümnaasium), 1934–1937 Таллиннская городская русская гимназия и средняя школа (Tallinna linna vene gümnaasium ja keskkool), 1937–1940 Таллиннская городская 6-я гимназия и 6-я прогимназия (Tallinna linna 6. gümnaasium ja 6. progümnaasium), 1941–1944 Таллиннская 6-я гимназия (Tallinna 6. gümnaasium), 1944–1998 Таллиннская 6-я средняя школа (Tallinna 6. Keskkool).

1999. aastast Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium.

Kool on paiknenud ajaloo vältel erinevatel aadressidel:

  • 1923–1931 Narva maantee 6а;
  • 1931–1935 Karu tänav 16;
  • 1935–1944 Pikk tänav 69.
  • 1944. aastal, Nõukogude okupatsiooni alguses kolis kool praegusele aadressile – Elfriede Lenderi Eragümnaasiumi jaoks ehitatud hoonesse

1. septembril 2014 liideti Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumiga Tallinna Juhkentali Gümnaasium (endine Tallinna 23. Keskkool). Kool sai enda käsutusse ka aadressil Juhkentali tänav 36 asuva hoone.

Koolis õppinud silmapaistvaid isikuid

  • Moskva ja kogu Venemaa patriarh Aleksius II

  • Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius (Jakobs)

  • Tallinna peaarhitekt Dmitri Bruns

  • Luuletaja ja kirjandusteadlane Jüri Ivask

  • Korvpallur Joann Lõssov