Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis on suunatud kooli järjepideva arengu tagamiseks, määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad ning käsitleb kavandatavaid hariduslikke eesmärke. Arengukava põhineb eelneva arenguperioodi ja kooli sisehindamise tulemustel.

TKVG arengukava tegevuskava 2023-2025