Riigieksamite ajad 2020/2021. õppeaastal:

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 21. aprill 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 21.–23. aprill 2021.a;

Inglise keel (kirjalik eksam) - 03.05.2021.a;

Inglise keel (suuline eksam) - 04.- 07.05.2021.a;

Matemaatika (kirjalik eksam) - 21.05.2021.a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite ajad 2020/2021.õppeaastal:

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021.a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.