Riigieksamite ajad 2019/2020. õppeaastal:

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 21. aprill 2020.a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 21.–23. aprill 2020.a;

Inglise keel (kirjalik eksam) - 04.05.2020.a;

Inglise keel (suuline eksam) - 05.05.2020.a;

Matemaatika (kirjalik eksam) - 22.05.2020.a.