Riigieksamite vormid ja ajad

  Gümnaasiumi riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
 2. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
 3. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25. –28. aprill 2023. a;
 4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
 5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
 6. matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 2. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
 3. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
 7. valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.