Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
   2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
 • 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
 • 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  • 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 • 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  •  loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.