Gümnaasiumi vastuvõtmise kord on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 23.02.2017 käskkirjaga nr 1-2/89 lisa 5. Tutvuge siit.

Vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks vabadele õpilaskohtadele on lõppenud, vabu õpilaskohti koolis ei ole.