Kooli eelarve

Kooli eelarvega seonduv teave on kättesaadav Tallinna linna eelarve kodulehel: https://www.tallinn.ee/et/tallinna-linna-eelarve


Tellitud uuringud ja analüüsid

Uuringuid ja analüüse ei ole tellitud

 

Jõustunud kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad