Riigihanked

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi hankeplaan 2024. aastaks

Riigihanke eseme nimetus

Riigihanke menetluse liik

Riigihanke korraldamise eeldatav aeg 

Riigihanke lepingu eeldatav käibemaksuta maksumus eurodes

Riigihanke lepingu täitmise eeldatav aeg

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus

Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis

Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

II kvartal

370 000

60 kuud

Direktori asetäitja majanduse alal Irina Zavelitskaja

 

 (kinnitatud direktori käskkirjaga 18.01.2024 nr 1-2/7)