Multiculturality diversity integrationErasmus+ projekti "Multiculturality, diversity, integration - equal opportunities for everyone" lõpukohtumine toimub 23.06.2022 - 29.06.2022. Meie gümnasistid sõidavad koos õpetajate Aleksandrovitš Marina ja Nekrasova Natalja-ga Türki, Adana linna. Nädala programm tundub valgustav ja väga huvitav. Õpilased osalevad erinevate riikide teemalistes viktoriinides, tutvustavad eesti rahvarõivaid, tantse ja rahvalaule. Õpilased räägivad noorte seas läbiviidud küsitluse tulemustest mitmekultuurilisuse, sallivuse ja mitmekesisuse teemal. Õpilased arutlevad ka demokraatlike väärtuste teemal Euroopas ning iga riik näitab oma lühifilmi teemal “What does it mean to be a minority??”