Lugupeetud lapsevanemad!

Kooli lastevanemte üldkoosolekud toimuvad järgmistel aegadel:


27. septembril kell 17:30 
2.-6. klasside koosolek, aula (Lenderi maja)


27. septembril kell 19:00
7.-12. klasside koosolek, aula (Lenderi maja)

Üldkoosolekul tutvustab kooli juhtkond vanematele infot kooli õppekorralduste toimunud muudatuste kohta ning vastab küsimustele, toimuvad valimised lapsevanemate esindajate kooli hoolekokku.

Klasside koosolekud toimuvad vastavalt klassijuhataja päevakavale klassiruumides koos kalssijuhatajatega.