Nutikuu raames 27. aprillil toimus pedagoogiline hackathon ''Tuleviku tund: Aprill- südamekuu " Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis.

Üritusel osales 97 õpetajat 15 haridusasutusest, sealhulgas mitte ainult Tallinnast, vaid ka Rakverest ja Ida-Virumaalt.
Valmistati ette 7 erinevat tööruumi, millest 4 olid TKVG poolt juhitud, neist üks koostöös Tallinna Liikuri Lasteaiaga ja ülejäänud 3 olid partnerkoolide juhitud.
Pedagoogilise hackathoni "Tuleviku tund" raames saavutati palju olulisi tulemusi. Ürituse eesmärk - integreeritud tundide loomine, kasutades STEAM-metoodikat või keelekümblust - oli edukalt saavutatud. Esitleti 10 uut loomingulist ja pedagoogilist ideed, mida saab meie kooli haridusprotsessis rakendada.
Hackathoni osalejad suutsid arendada ka oma meeskonnatöö, suhtlemis-, esitlus- ja digitaalsete oskusi. Pedagoogid ühinesid autoriliitudeks, mis soodustas kogemuste vahetamist ja uute projektide loomist.

Sündmuse käigus said osalejad uusi teadmisi tehnoloogiate, tarkvara ja seadmete kohta, mis aitab neil tulevikus tõhusamalt õpetada. Kõik see võimaldab järeldada, et pedagoogiline hackathon "Tuleviku tund" oli kasulik ja produktiivne sündmus, mis aitas arendada osalejate loovust ja professionaalsust.

Hackathonil tutvusid õpetajad Steam-projektidega, mida saab koolis rakendada. Samuti said nad võimaluse tutvuda keskkonnaga Desmos, mis võimaldab luua interaktiivseid õppetunde ja ülesandeid õpilastele. Pedagoogilisel hackathonil proovisid osalejad ka luua õppetundi, kasutades tehisintellekti, mis on uus ja perspektiivikas tehnoloogia hariduses.

Üheks huvitavamaks hetkeks hackathonil oli uute keelekümblusrobotite tutvustamine, mida juba kasutatakse lasteaedades. Õpetajad said näha, kuidas need robotid võivad aidata lastel uusi keeli õppida ja parandada õppekvaliteeti.

Õpetajate meeskonnad töötasid hackathoni käigus terve päeva, et luua õppetunde erinevate tehnoloogiate ja vahenditega. Iga meeskond esitles oma projekti hackathoni finaaletapil, kus jagati oma ideid ja töö tulemusi. Hackathoni tulemusena valmisid unikaalsed ja huvitavad õppetunnid, mida õpetajad saavad kasutada oma igapäevatöös.

Seega sai TKVG kooli pedagoogiline hackathon suurepärase võimaluseks õpetajatele tutvuda uute tehnoloogiate ja ideedega, samuti kogemuste ja teadmiste vahetamiseks osalejate vahel. Täname korraldajaid selle ürituse korraldamise eest ja loodame sarnaste ürituste korraldamist tulevikus!


Fotogalerii