2024 05 Robakov
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Dmitri Rõbakov pälvis Tallinna teenetemärgi pikaajalise pedagoogilise tegevuse ja ühiskondliku töö eest.

Dmitri Rõbakov on innovaatiline ja ühiskondlikult aktiivne õpetaja, kes on ligi 20-aastase pedagoogitöö vältel andnud suure panuse Tallinna haridusellu nii tuhandete õpilaste õpetamise kui ka metoodiliste materjalide väljatöötamise ja kolleegide koolitamise teel. Viimase tegevuse fookuses on ajaloo õpetamine eesti keeles, lõimitud aine- ja keeleõppe formaadis, samuti uuenduslike õppemeetodite rakendamine. Juba aastaid õpetab Rõbakov muukeelseid lapsi eesti keeles, kuid motiveerib õpilasi tutvuma lisamaterjalidega ka teistes keeltes. Samal ajal püüab ta alati õpet mitmekesistada lisategevustega, s.o koolituste, näituste, loengute või muu hariva tegevusega, sh õppekäikudega Eestis ja välismaal.

Dmitri Rõbakov pöörab erilist tähelepanu õpilaste üldpädevuste kujundamisele. Väga oluliseks peab ta praeguses keerulises julgeolekuolukorras arendada õpilaste kriitilist mõtlemist ja oskust tuvastada valeinfot, mis omakorda aitab koolilastel paremini lõimuda Eesti info- ja väärtusruumi.

Dmitri Rõbakov on olnud aktiivne mitme ühiskondliku organisatsiooni töös (Eesti Koostöökogu, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetuse Õpetajate Selts, SA Eesti Inimõiguste Keskus) ning olnud kõneisik meedias, kommenteerides sageli koolihariduse, integratsiooni ja ajalootõlgendustega seotud küsimusi nii eesti kui ka vene keeles.

Meil on uhke, et sellised õpetajad õpetavad õpilasi just meie Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis!