Hindamine põhikoolis toimub poolaastati.

Hindamise korraldusega tutvuge siit: