Koolipsühholoog   Lenderi majas            Ljudmila Kudrjavtseva  10.00 - 16.00    5585876

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Koolipsühholoog     Juhkentali majas     Jelena Jarošik                8.30 - 15.30     5514575

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Psühholoogilise tervise säilitamine, psühholoogilise mugavuse ja tingimuste loomine kõikidele õpilastele, et nad tunnetaksid maailma, teiste inimeste ja isikliku elu suhteid hariduskeskkonnas.

 

Õpitajate, lapsevanemate ja õpilaste nõustamine ja harimine.

 

 • konkreetne õpilaste arengupuuduste väljaselgitamine, kooliga  kohanemis- ja õppimisprobleemide korrigeerimine.
 • individuaalne psühholoogiline korrektsiooni töö õpilastega: tähelepanuprotsesside kujundamine, ja emotsionaalse tahte sfääri parandusõpe.
 • lapsevanem - laps, õpetaja - õpilane nõuannete väljatöötamine omavahelisteks suheteks.
 • kohanemisraskustega õpilaste abistrateegia väljatöötamine. Probleemide süvendatud mõistmine ja abi pakkumine õpetaja - õpilase koostöös.

 

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab 1-3 klassi õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel (lugemine, joonistamine, muu käeline tegevus ), koduste õpiülesannete täitmist ja suunamist huvialategevusele.

Pikapäevarühm toimub esmaspäevast reedeni tundide lõpust kuni kella 16.30

Pikapäevarühmas käiv õpilane saab süüa kooli sööklas sooja toitu.

Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on vanema avaldus.

Pikapäevarühmas peetakse kinni päevakavast ja kooli kodukorrast.

Tallinna Haridusameti juhataja 10.05.2019 käskkirjaga nr HA-4/32 „Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine“ on kinnitatud pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu 1,15 eurot.

Info: tel 6191601

 

Raamatukoguhoidja Olga Krainova

Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni 9.00-16.00

Raamatukogu asub Juhkentali maja 2.korrusel (Juhkentali 36)

 

Iga kuu teisel esmaspäeval raamatukoguhoidja on Lenderi majas.

Raamatukogu on kinni iga kuu viimasel reedel.

 

Kooliraamatukogu kasutamise kord:

1.  Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi raamatukogu on mõeldud kasutamiseks TKVG õpilastele ja kooli töötajatele.

2.  Raamatukogu laenutab raamatuid kohal kasutamiseks ning koju.

3.  Raamatikogu teenused on tasuta.

4.  Kooliraamatukogu lugejaks registreeritakse õpilasi klassinimekirja alusel.

5.  Korraga võib laenutada kuni 4 raamatut.

6.  Raamatute tagastustähtaeg on üldjuhul 4 nädalat kui raamatukoguhoidja ei ütle teisiti.

7.  Koju ei laenutata teatmeteoseid, entsüklopeediaid, ajalehti, uurimistöid ja eriti väärtuslikke ning haruldasi ainueksemplare.

8.  Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt, hoolikalt kasutades koolivara.

9.  Kaotatud raamatud tuleb õpilasel asendada sama või samaväärse raamatuga. Kaotatud õpik tuleb asendada samaga, ostes selle kirjastusest või raamatukauplusest.

 

Lisainfo:

Kooli raamatukogu e-kataloog http://tkvg.webriks.ee

Elektroonilises kataloogis saab teha raamatuotsingut autori, pealkirja, märksõna jm järgi ning näha, kas otsitav raamat on raamatukogus kohal või mis kuupäevani on raamat välja laenutatud.

Täpsema juhendi andmebaasi kasutamiseks leiad RIKSWEBI menüüst - Kasutusjuhend.

 

Õpekirjandus on saadaval Rahva raamatpoodides või järgmiste kirjanduste e-poodides:

Võõrkeelte õpikud ja töövihikud on kättesaadavad järgmistel poodides:

Eesti keele õpikuid võib osta:

 • Rahva raamat kauplustes

 • Kirjatark toimetuse saidil 

 • через торгового агента издательства  Malle Kariste. Telefon: +372 5624 5080

 

 

К карьерному консультанту могут обращаться ученики, учителя и при необходимости также родители по следующим вопросам:

 • При возникновении сложностей при принятии решений, связанные с выбором профессии и учебного заведения для дальнейшего обучения
 • При нехватке информация о возможностях обучения и трудоустройства, профессиях и спросе на рынке труда.
 • При нехватке информации о принципах построения и планировании карьеры
Так же можно обращаться
 • По вопросам личностного самоопределения
 • При возникновении конфликтных ситуаций в школе и за ее пределами
 • В случае, когда в нет желания ходить в школу
 • При неумении планировать свое время, неумении справляться со своими эмоциями и стрессовыми ситуациями

Где найти информацию?

Портал Rajaleidja.ee предоставляет информацию о возможностях поиска работы, обучения и получения нового образования. Информация на русском и эстонском языках. Информацию смотрите здесь

Портал EUROPA предоставляет информацию о возможностях обучения и работы в Европейском Союзе. Информация представлена на языках Европейского Союза. Информацию смотрите здесь

Портал PLOTEUS предоставляет информацию о возможностях обучения и повышения квалификации в Европейском Союзе. Информация представлена на языках Европейского Союза. Информацию смотрите здесь

Портал EURODESK предоставляет информацию о возможностях молодых людей найти работу, место учебы, переобучения в Европейском Союзе. Информация на эстонском языке. Информацию смотрите здесь

Портал FirstJob.ee предоставляет инфоррмацию о возможностях молодежи найти работу, место прохождения практики, сезонной работы. На портале имеется информация о правилах составления CV и правилах поведения на беседах при приеме на работу. Информация представлена на эстонском языке. Информацию смотрите здесь

Портал EURES предоставляет информацию о свободных рабочих вакансиях в Европейском Союзе, требованиях к соискателям работы и возможностях обучения. Информация представлена на языках Европейского Союза. Информацию смотрите здесь

Куда обратиться?

Если вы хотите новых впечатлений, найти новых друзей и получить новый опыт, участвуйте в программах обмена учеников. Учиться за пределами Эстонии можно в течение академического года, семестра, летом. За дополнительной информацией и помощью обращайтесь к специалистам YFU Eesti. Информацию смотрите на сайте организации. Информация на эстонском, английском и немецком языках. Программы платные. Возраст участников: 15-18 лет.

Если вы закончили гимназию и не знаете какой ВУЗ выбрать в Дании, Великобритании, Испании, вам помогут специалисты в minule.com Информация на эстонском языке. Первая консультация бесплатная, дальнейшее сотрудничество платное.

Если вы хотите найти работу в Европейском Союзе обращайтесь к специалистам EURES Eesti. К специалистам необходима предварительная регистрация. Контакты найдете здесь

Meditsiiniline teenindus

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral. 

 

Meie koolis töötab 2 kooliõde:

Tatjana Jessina

Vastuvõtt: E,T,N. kell 8:00-16:00, Juhkentali maja, ruum B-108 .

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.I

Info telefonil 56256602 

 

Liidia Grigorieva 

Vastuvõtt: E,T,N. kell 8:00-16:00,K.08.00-12.00, R.12.00-16.00, Lenderi maja

K.12.00-16.00, R.08.00-12.00, Juhhentali maja

E-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Info telefonil 56200144

 Koolitervishoiu eesmärk on:

 •  jälgida õpilaste tervislikku seisundit;
 • kujundada õpilaste seas tervislikku eluviisi;
 • ennetada õpilaste haigestumist ja krooniliste haiguste väljakujunemist;
 • jälgida meditsiiniliselt põhjendatud õppekoormuse rakendamist ja tervisliku
  keskkonna loomist;
 • osutada vajadusel vältimatut abi.

 

Lisainfo:

 

Elena Zavora (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Svetlana Zavelitski (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Tööaeg: E-R  8.00 – 16.00

Lastevanemad ja õpilased võivad pöörduda tööajal nendele sobival ajal.

Sotsiaalpedagoog

 • jälgib lapse arengut koolis, isiksuse arenguks hõlbustab keskkonna parendamist;
 • aitab lahendada konfliktsituatsioone, koordineerib kooli tööst osavõtjate tegevust laste probleemide lahendamisel;
 • tegeleb raskusi omavate lastega, uurib perekondlike tingimusi, aitab kaasa kooli keskkonna, õpetajate ja laste vastastike suhete parendamisele;
 • on kooli, lapse ja perekonna vahendaja;
 • loob soodsa keskkonna laste annete ja eriliste võimete arenguks;
 • teeb koostööd linna sotsiaalameti, noorsoopolitsei ja ühiskondlike organisatsioonidega;
 • korraldab kasvatustööd vahetult lastega, kellel esinevad ümbritsevas keskkonnas kohanemisraskused.

В нашей школе создана широкая система поддержки учеников.

В данном разделе можно найти информацию о системе учебной поддержки учеников и работе специалистов школы.

Начиная с сентября 2010 развивается новое направление: планирование карьеры и помощь в поиске информации о возможностях обучения и поиске работы.

 

alt

 

 

Стоимость питания 1 день - 1.15 евро

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!

АО Tuleleek предлагает Вам возможность оплачивать горячее питание в школьной столовой по безналичному расчету.

Сумма к оплате расчитывается на каждый месяц отдельно в зависимости от количества учебных дней, и ее можно узнать из объявления которое будет вывешиватья в помещении столовой. В платежном поручении обязательно указывать номер ссылки (viitenumber), который является уникальным для каждой школы. В графе пояснение (selgitus) укажите месяц за который производится оплата, фамилию ученика и класс.

 

Реквизиты нашего предприятия:

AS Tuleleek

221024028355 Swedbank

Номер ссылки (Viitenumber) 10600018

 

Оплату необходимо сделать до 25-го числа каждого текущего месяца, чтобы мы могли обеспечить Вас питанием с начала следующего.

 

Свои замечания, вопросы и предложения Вы можете отправить по адресу:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Õpilaste logopeediline tugi.

Põhieesmärk:

Kirjalikku ja suulise kõne häirete parandus ja hoiatus, mis takkistavad edukalt õppimist koolis. Logopeedilis abi vajavad lapsed, kellel on hääldamis deffektid; kirjaliku kõne häired (kirjutamine ja lugemine); kellel on raskused õppimises.

Ülesanned:

1. Hääldamise deffektide korrektsioon.

2. Düsgraafia ja düsleksia ärahoidmine:

 • Helilise sõna koosseisu ettekujutuse formeering;
 • Keelelise analüüsi-sünteesi harjumuste areng;
 • Sõnavara täiendus ;
 • Kõne leksilise ja grammatilise külje korrektsioon;
 • Psühho-füüsiliste protsesside areng.

3. Düsgraafia, güsleksia ja düsotograafia korrektsioon. Abi vene keele prograamise materjali omandamises nendele, kellel on sellega raskused.

Töö organiseerimine:

1. Hääldamise korrektsiooni individuaalne õppimine.

2. Kirjakõne korrektsiooni õppimine gruppis (45 min.)

3. Kõik tunnid vastasvalt tunniplaanile.

4. Vanemate klasside õpilastele ja vanematele konsultatsioonid.

Koolilogopeed Galina Kabanova

Õpiabi õpetaja Olga Jerofejeva