Õpetajate konsultatsioonide ajad

Положение об исследовательских работах учащихся

Riigieksamite ajad 2020/2021. õppeaastal:

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 21. aprill 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 21.–23. aprill 2021.a;

Inglise keel (kirjalik eksam) - 03.05.2021.a;

Inglise keel (suuline eksam) - 04.- 07.05.2021.a;

Matemaatika (kirjalik eksam) - 21.05.2021.a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite ajad 2020/2021.õppeaastal:

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021.a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  • 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
    • loodusõpetus (kirjalik) – 23.-24.09.2020
    • matemaatika (kirjalik) - 01.10.2020
  • 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
    •  loodusõpetus (kirjalik) – 21.-22.09.2020
    • matemaatika (kirjalik) – 28.-29.09.2020

2021/2022.õppeaasta 

Sügisvaheaeg:

25.10.2021 - 31.10.2021

Jõuluvaheaeg:

23.12.2021 - 09.01.2022

Talvevaheaeg:

28.02.2022 - 06.03.2022

Kevadvaheaeg:

25.04.2022 - 01.05.2021

Suvevaheaeg:

14.06.2022 - 31.08.2022

Alamkategooriaid