Pöörame teie tähelepanu, et alates järgmisest nädalast kehtib uus tunniplaan. Uut tunniplaani saab näha valides veebilehe paremas menüüs vastava linki.