23.09.2019 toimus TKVG hoolekogu koosolek.

Otsused:

1. Kooskõlastada põhikooli ja gümnaasiumi õppekavad.

2. Kooskõlastada TKVG kodukorra muutmine.

3. Kooli tegevusele 2018-2019 hinnata heaks.

4. Kinnitada TKVG hoolekogu tegevuskava 2019-2020 õppeaastaks.

5. Piirata liiklust Lenderi maja hoovis alates 30.09.2019.

6. Hinnata TKVG arengukava 2014-2019 täidetud osaliselt.

7. Arutatud TKVG arengukava 2020-2025.

8. Arutatud  lapsevanemate kaebused, 4b, 5a, 6a, 8b klassid.

9. Arutatud koolisööklade toidu kvaliteet.