16.03.2020 kell 8.15 kõikidele klassidele avatakse Google lehed, mille kaudu õpilastele edatatakse igapäevased ülesanded.

Põhikooli klassides tagasiside õpilastelt peab tulema hiljemalt 20.00

Gümnaasiumi klassides tagasiside õpilastelt peab tulema hiljemalt 21.00

Info lapsevanematele edastatakse e-kooli kaudu.

 

Info e-koduõppe korraldamise kohta telefonil 6606546 või koolijuhtikonnal (vt kontaktid).

IT-abi tööpäeviti kell 9.00-13.00 telefonil 6191606

Phühholoogiline abi tööpäeviti kell 10.00-15.00 telefonil 5585876 või 5514575