meediamang

Ajavahemikus 24.10- 31.10.20 tähistati Eestis meediapädevuse nädala, mille eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust ümbritseva inforuumi võimalustest ja ohtudest ning pöörata tähelepanu kriitilise mõtlemise olulisusele. Selle raames toimus meediapädevuse kaardimängu konkurs. Kokku osales üle 20 kooli ja 700 õpilase erinevatest Eesti koolidest, kes saatsid korraldajatele meeleolukaid kollaaže, uute küsimustega mängukaarte ja illustratsioone. Võitjateks osutusid Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli õpilaste tehtud tööd.

Õnnitleme!

Lisainfo: https://www.haridus.nlib.ee/meediamangu-tulemused