Perioodil 12.04.2021-16.04.2021 õpilased on distantsõppel.
Konsultatsioonid pakume ainult G2. ja G3.klasside õpilastele HEVKO juhtimisel.
 
 
  
Info klassijuhatajalt.
Info: Svetlana Shmigol See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Koolikorraldus 15.03.2021-19.03.2021:

 • 1.-4.klassid e-õppe ja kontakttegevus koolis. PPR töötab ainult hommikul. Kontakttegevus kohaldatakse ainult erandjuhtudel.
 • 5., ja G3.klassid e-õppe, konsultatsioonid koolis HEVKO kutsel.
 • 6.-9. ja G1,G2.klassid e-õppe vastavalt tavalise tunniplaanile.

Kui juhtub nii, et mõni klass peab jääma eneseisolatsiooni, siis päevakava võib muutuda.

Info klassijuhatajalt.

Info: Svetlana Shmigol See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

26.03.2020 toimus e-õppenõukogu koosolek. Otsused:

 • Igal esmaspäeval terve kool alustab õpinguid kell 9.30 TKVG hümni ühislaulmisega Google Meet vahendusel.
 • Kuni 03.04.2020 peavad toimima klassijuhataja kohtumine lapsevanematega Google Meet vahendusel.
 • 1.04.2020 koolis toimub perepäev ja õpikute ning töövihikute remont, algklasside õpilased (kuni 6.klass) joonistavad oma klassipere paberile.
 • 9. ja 12.klassides jätkub online konsultatsiooni lõpueksamite eetvalmistamiseks.

Lisainfo: Sergei Teplov See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Уважаемые учащиеся, родители и работники школы!


Школьные медсестры предлагают вам возможность телефонной консультации по вопросам, связанным с коронавирусом COVID-19. В настоящее время кроме коронавирусной инфекции распространены также вирусы гриппа, парагриппа и другие респираторные вирусы, вызывающие острые воспалительные заболевания дыхательных путей. В связи с большим количеством звонков номер вашего семейного врача или инфотелефон семейных врачей 1220 может быть занят. Если вы не сможете дозвониться к семейному врачу, можете смело звонить нам. Имея медицинское образование, постараемся ответить на ваши вопросы, дать советы с целью помочь разрешить данный вопрос, а также дать рекомендации по защите здоровья и предотвращению распространения инфекции.
Поможем друг другу!


Ждём вашего звонка по рабочим дням с 9.00 до 16.00
медсестра Лидия Григориева 56200144,
медсестра Татьяна Есина 56256602

SA Tallinna Koolitervishoid

tervishoid

19.03.2020 toimus e-õppenõukogu. Otsused:

 1. Hindamine toimub jätkuvalt TKVG õppekava järgi.
 2. Alates 23.03.2020 7.- 12. klassides õpetamine toimub mooduli meetodi järgi, v.a. vene keel, eesti keel, inglise keel, matemaatika
 3. Alates 23.03.2020 iga õpetaja planeerib ja viib läbi videokonsultatsioon õpilastele, päevakava koostab õppealajuhataja.
 4. Alates 20.03.2020 oskusainete ainekoondise õpetajad korraldavad kehalise kasvatuse või muusika videotunnid igapäev kell 11.00
 5. Alates 23.03.2020 algkoolis taastatakse e-tunnid oskusainetes.
 6. Õpilased, kellel ei ole arvuti kodus, võivad rentida arvutid koolis, vastava avalduse edastatakse klassijuhatajale.

16.03.2020 kell 8.15 kõikidele klassidele avatakse Google lehed, mille kaudu õpilastele edatatakse igapäevased ülesanded.

Põhikooli klassides tagasiside õpilastelt peab tulema hiljemalt 20.00

Gümnaasiumi klassides tagasiside õpilastelt peab tulema hiljemalt 21.00

Info lapsevanematele edastatakse e-kooli kaudu.

 

Info e-koduõppe korraldamise kohta telefonil 6606546 või koolijuhtikonnal (vt kontaktid).

IT-abi tööpäeviti kell 9.00-13.00 telefonil 6191606

Phühholoogiline abi tööpäeviti kell 10.00-15.00 telefonil 5585876 või 5514575

 

Vabariigi valitsuskomisjoni korraldusel on välja kuulutatud riigis eriolukord ja alates 16.03.2020 koolis toimub e-koduõppe.

Õpetajate konsultatsioonid toimuvad online Google meet vahendusel tööpäevadel 9.00-12.00 ja 16.00-19.00.

 

Info: Sergei Teplov See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada: eKooli kaudu või Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus) E-N: 08.15-17.00, R: 08.15-15.45)

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist. 

13.märtsil 2019 toimub Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis kolme partnerkooli kohtumine projekti "Eesti keel selgeks" raames.

Teemaks on “Erinevad meetodid ja võtted eesti keele õpetamisel”.

Päevakava
Eesti keele tundide külastamine:

 • 8a klass - Rita Sirel;
 • 9b klass - Ines Piibeleht, Pirgita-Maarja Hallas;
 • 9b klass - Monica Mölder.

Töötoad: kogemuste jagamine õpetajalt-õpetajale.

 • TKVG - õpetajad: Külli Kuri, Kai Tiislär - "Erinevad meetodid ja võtted eesti keele õpetamisel";
 • Lasnamäe Gümnaasium - õpetajad: Alvina Tatarintseva, Tea Talv -"Sõnavara rikastamise võimalusi Lasnamäe Gümnaasiumi kogemuse põhjal";
 • Lasnamäe Gümnaasium - õpetaja: Svetlana Udras - "MÕKi rakendamine Lasnamäe Gümnaasiumi näitel";
 • Linnamäe Vene Lütseum - õpetajad: Marina Kaleininkene, Natali Nilender -" "E- nagu Eesti" M.Pesti õpiku kasutamine keeletundides".

TKVG 12.02.2019 otsuse kohaselt muudetakse TKVG kodukord alates 11.03.209

Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised vahendid peavad olema tundide ajal välja lülitatud või seadistatud hääletule režiimile ja asuma koolikotis või selleks ette nähtud kohas klassiruumis. Nimetatud vahendeid võib kasutada aineõpetaja nõusolekul või korraldusel. Vastasel juhul on õpetajal õigus need hoiule võtta ja õpilasel kohustus hoiule anda. Hoiule võetud asjad hoiustatakse kooli direktori juures, kust need saab kätte õpilane või õpilase seaduslik esindaja (PGS § 58 lg 3 p 6).

Õpilane kasutab nutiseadmeid vahetundides sihipäraselt teiste privaatsust arvestades.

Vahetusjalatseid hoitakse garderoobis jalatsikotis klassile määratud riiulil. Jalatsikotile peab olema loetavalt kirjutatud õpilase ees- ja perekonnanimi.

Kooli ruumidesse jäetud riietusesemed leiavad koha leiukastides, kust need iga poolaasta lõpus minema viiakse.

Решением попечительского совета ТКРГ от 12.02.2019 в правила внутреннего распорядка школы вносятся следующие дополнения, действительны с 11.03.2019

Мобильные телефоны и другие электронные средства должны быть на время урока выключены или переведены в беззвучный режим, находиться в школьной сумке или в отведенном для этого месте в классе. Перечисленные средства возможно использовать только по разрешению или распоряжению учителя. В противном случае у учителя есть право взять их на хранение и ученик обязан отдать их учителю. Взятые на хранение средства передаются директору и ученик или его юридические представители могут получить их обратно у директора (PGS § 58 lg 3 p 6).

Ученик использует мобильные телефоны и электронные гаджеты на переменах только в учебных целях, учитывая право на приватность других людей.

Сменная обувь хранится в гардеробе в мешках для сменной обуви на указанной классу вешалке. Мешок для обуви должен быть подписан "Имя и фамилия ученика" разборчивым почерком.

Оставленные в школе предметы одежды складываются в ящик для находок, который опустошается в конце каждого полугодия

 

С 30 марта по 4 апреля 2014 проходит заключительный семинар проекта "European History" по программе Comenius в Дувре, Великобритания.

От нашей школы в семинаре принимают участие 6 учеников 10-11 классов и 4 учителя.

На семинаре будут подведены итоги совместной работы за 2012-2014 годы между школами из Эстонии, Великобритании, Болгарии, Италии, Чехии,Португалии и Испании.

За два года более 35 учеников нашей школы и 12 учителей посетили страны-участницы проекта и в 2013 году наша школа принимала 45 учеников и 12 учителей из других стран.

Руководитель проекта: Алина Игоревна Сихт See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Eksam Toimumise aeg Eksami alguse aeg Ruum Õpilaste arv Komisjooni esimees Komisjooni liikmed

Inglise keel võõrkeelena

8.05.2010

09.00

207

4

Svetlana Šmigol

Ljudmilla Šein, Ella Karapetjan

Geograafia

14.05.2010

09.00

205

6

Svetlana Šmigol

Nelli Ignatovets

Matemaatika

14.05.201

09.00

205

3

Svetlana Šmigol

Svetlana Velikanova

Füüsika

14.05.2010

09.00

205

2

Svetlana Šmigol

Jelena Guljajeva

Saksa keel

14.05.2010

09.00

204

2

Jevgenija Gritsai

Julia Bondar

Prantsuse keel

14.05.2010

09.00

206

1

Alina Siht

Jelena Zavora

Kunst

20.05.2010

09.00

205

22

Svetlana Šmigol

Irina Tšistjakova

Ajalugu

7.06.2010

09.00

204

6

Svetlana Šmigol

Maksim Mandrikov, Larissa Šiškevitš

Kirjandus

7.06.2010

09.00

205

13

Sergei Teplov

Inna Kauts, Svetlana Roštšina, Ljudmilla Alektorova